usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

3r i 4t d'ESO: Cal entregar el permís de sortida a la tutora"

ESO – Exàmens i tardes lliures de la 2a avaluació
> dijous 1 de març
ESO – Exàmens i tardes lliures de la 2a avaluació

De: Coordinadora d’ESO

A: Pares d’alumnes d’ESO


De l’1 al 6 de març, les vostres filles aturaran les classes per fer els exàmens del 2n trimestre. 

1r i 2n d'ESO- Faran un examen a les 9h del matí i un altre a les 15h. La franja horària que va des de les 11.30h fins a les 13.20h faran repàs o estudi per a l'examen de la tarda. El dimarts 6 de març (últim dia de parada) els exàmens seran a les 9h i a les 11.30h i a partir de les 15 h es faran classes amb normalitat.

3r d'ESO - Faran un examen a les 9h del matí i un altre a les 11.30h. Les tardes de l’1, 2 i 5 de març no tindran classe perquè puguin estudiar. El dimarts 6 de març a les 15 h es faran classes amb normalitat.

Butlleta per imprimir.


4t d'ESO- Faran un examen a les 9h del matí i un altre a les 11.30h. Les tardes del 28 de febrer, 1, 2 i 5 de març no tindran classe perquè puguin estudiar. El dimarts 6 de març a les 15 h es faran classes amb normalitat.

Butlleta per imprimir.


Es manté el servei de menjador per a les alumnes que en són usuàries. 

Les alumnes de 3r i 4t d'ESO disposaran d’aules per a qui vulgui quedar-se a estudiar al col·legi o s’hagi d’esperar per utilitzar el transport escolar.

Tingueu en compte que donarem a les vostres filles de 3r i 4t d'ESO una butlleta d’autorització que haureu de retornar signada.

Us recordem que, si no han de fer ús del servei de transport habitual, s’ha d’avisar a secretaria.

Moltes gràcies.

Del 1 al 6 de marzo, vuestras hijas detendrán las clases para hacer los exámenes del 2º trimestre.

 

1º y 2º de ESO- Harán un examen a las 9h de la mañana y otro a las 3 de la tarde. La franja horaria que va desde las 11.30 hasta las 13.20h harán repaso o estudio para el examen de la tarde. El martes 6 de marzo (último día de parada) los exámenes serán a las 9h y las 11.30h y a partir de las 3 de la tarde se harán clases con normalidad.

3º de ESO- Harán un examen a las 9h de la mañana y otro a las 11.30h. Las tardes del 1, 2 y 5 de marzo no tendrán clase para que puedan estudiar. El martes 6 de marzo a las 3 de la tarde se harán clases con normalidad.

Permiso para imprimir.


4º de ESO- Harán un examen a las 9h de la mañana y otro a las 11.30h. Las tardes del 228 de febrero, 1, 2 y 5 de marzo no tendrán clase para que puedan estudiar. El martes 6 de marzo a las 3 de la tarde se harán clases con normalidad.

Boleto para imprimir.

Se mantiene el servicio de comedor para las alumnas que son usuarias.

Las alumnas de 3º y 4º de ESO dispondrán de aulas para quien quiera quedarse a estudiar en el colegio o tenga que esperar para utilizar el transporte escolar.

Tened en cuenta que daremos a vuestras hijas de 3º y 4º de ESO un impreso de autorización que deberéis devolver firmado.

Se recuerda que, si no han de hacer uso del servicio de transporte habitual, se debe avisar a secretaría.

Muchas gracias.


From the 1st to the 6th of March, your daughters will be sitting their second term exams.

 

1st and 2nd ESO - They will have an exam at 9am and one at 3pm. The time inbetween will be used for revision and study. On Tuesday the 6th of March (the last day of exams) their exams will be at 9am and at 11:30am and there will be normal lessons in the afternoon.

3rd ESO- They will have an exam at 9am and one at 11.30am. The afternoons of the 1st, 2nd and 5th of March there will be no class so that they can study. On Tuesday the 6th of March in the afternoon, lessons will follow as usual.

Print authorisation.

4º de ESO- They will have an exam at 9am and one at 11.30am. The afternoons of the 28th of February and the 1st, 2nd and 5th of March there will be no class so that they can study. On Tuesday the 6th of March in the afternoon, lessons will follow as usual.

Print authorisation.

There will be lunch service for those students who normally have lunch at school.

The students of 3rd and 4th ESO will have their classrooms available for study for those who prefer to stay or that have to wait for the school bus.

Please note that your daighters of 3rd and 4th ESO will receive an authorisation that they need to return once filled in.

We would also like to remind you that if your daughters will not be using the school transport as per usual, you should inform the school office.

Thank you.


|