usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal demanar el servei de guarderia mitjançant el formulari i abans del 5/03/2018"

P3-P4-P5 - Servei de guarderia Setmana Santa
> dimecres 28 de març
P3-P4-P5 - Servei de guarderia Setmana Santa

De: Coordinadora d’educació infantil – Ana Brell

A: Pares d’alumnes de P3, P4 i P5

 

Us recordem que aquesta Setmana Santa l’escola estarà oberta per a totes les famílies que necessiteu aquest servei.

El cost serà de 32 euros per dia amb dinar inclòs. Si venen tots els dies (4) el preu és 110 euros, amb dinar inclòs, i el rebut es domiciliarà a finals de març. En cas de no asistir-hi s’abonarà només l’import de menjador.

Per poder-nos organitzar millor, seria convenient que marquéssiu, en el formulari de resposta, si fareu ús o no d’aquest servei i, en cas afirmatiu, indiqueu quins dies assistiran a l’escola. Cal contestar el formulari de resposta abans del 5 de març. No s’acceptaran sol·licituds passat aquest dia.

L’horari serà de 7’45h a 18h tots els dies, menys el dijous 29 de març que l’escola tancarà a les 15h. Us demanem molta puntualitat en la recollida dels infants.

 

Formulari per demanar aquest servei

 

Os recordamos que esta Semana Santa la escuela estará abierta para todas las familias que necesiten este servicio.

El precio es de 32 euros por día con almuerzo incluido. Si vienen todos los días (4) el precio es 110 euros, con comida incluida, y el recibo se domiciliará a finales de marzo. En caso de no asistir se abonará sólo el importe de comedor.

Para podernos organizar mejor, sería conveniente que marcarais si haréis uso o no de este servicio y, en caso afirmativo, que marquéis qué días asistirán a la escuela. Hay que contestar el formulario de respuesta antes del 5 de marzo. No se aceptarán solicitudes pasado ese día.

El horario será de 7'45h a 18h, todos los días, menos el jueves 29 de marzo que la escuela cerrará a las 15h. Os pedimos mucha puntualidad a la hora de recoger los niños.

 

We would like to remind you that during Easter holidays the school will remain open for those families who need it and without any extra cost.

The cost would be 32€ per day, lunch included. If you come every day (4) the price will be 110 euros, including lunch. A receipt will be domiciled at the end of March. If you do not attend, you will only pay the dining room amount.

For our better organisation, it would be very useful if you could inform us in advance telling us if you are going to use this service or not, specifying the days that your child will come to school.

The schedule will be from 7.45 to 18.00, except on Thursday 29th March that the school will close at 15.00. We would like to remind you to be very punctual when picking up the children.

 


|