usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

A Les Alzines i a Can Nadal (Canet d'Adri)"

3r ESO – Jornades de Confirmació
> dilluns 19 de març
3r ESO – Jornades de Confirmació

De: Coordinadora de formació

A: Pares d'alumnes de 3r ESO


Us comuniquem que les alumnes de 3r d’ESO tindran unes Jornades de preparació per a la Confirmació en les quals participaran en diferents sessions que formen part del Pla de Formació del curs. Les jornades consten de dos dies, un a l’escola i un altre es traslladaran a Can Nadal (Canet d’Adri). L’organització de les jornades és la següent:

 

A l’escola: dilluns 19 de març, les tres classes de 3r d’ESO.

A Can Nadal (Canet d’Adri):


-      3r ESO A: 21 de març

-      3r ESO B: 22 de març

-      3r ESO C: 20 de març


Sortirem del col·legi a les 9h i hi tornarem a les 16.30h.

Els temes que tractarem són:

–   La Confirmació.

–   Millora personal.

–   La virtut de la transparència.

–   Coneixement propi.

–   Sessió parlem-ne: Enamorar-se, una aventura apassionant.


El cost d'aquestes Jornades és de 30€. Inclou el material, l’estada a Can Nadal (menjars, berenars i costos ordinaris) i el transport. Com que no variarem l’import del cost de menjador escolar del mes de març, us cobrarem, en el mes d’abril, per aquestes jornades 18€. D’aquesta manera quedarà compensat el preu del menjador.

Rebeu una cordial salutació.Os comunicamos que las alumnas de 3º de ESO tendrán unas Jornadas de preparación para la Confirmación en las que participarán en diferentes sesiones que forman parte del Plan de Formación del curso. Las jornadas constan de dos días, uno en el colegio y el otro en Can Nadal (Canet d'Adri). La organización de las jornadas es la siguiente:

En el colegio: lunes 19 de marzo, las tres clases de 3º de ESO.

En Can Nadal (Canet d'Adri):

- 3º ESO A: 21 de marzo

- 3º ESO B: 22 de marzo

- 3º ESO C: 20 de marzo

Saldremos del colegio a las 9h y volveremos a las 16.30h.

Los temas que trataremos son:

- La Confirmación.

- Mejora personal.

- La virtud de la transparencia.

- Conocimiento propio.

- Sesión “Parlem-ne”: Enamorarse, una aventura apasionante.

El coste de estas Jornadas es de 30 €. Incluye el material, la estancia en Can Nadal (comidas, meriendas y costes ordinarios) y el transporte. Como no variaremos el importe del coste de comedor escolar del mes de marzo, se cargará, en el mes de abril, para estas jornadas 18 €. De esta manera quedará compensado el precio del comedor.

Un cordial saludo.


We inform you that all 3rd of ESO students will have some sessions to prepare their Confirmation. They will take part in different sessions which belong to the student Formation Plan of this year. These sessions will be held during two days, one at school and the other in Can Nadal (Canet d’Adri). The schedule is the one that follows:

At school: Monday, the 19th of March

In Can Nadal (Canet d’Adri): 

- 3rd ESO A: 21st March

- 3rd ESO B: 22nd March

- 3rd ESO C: 20th March

We will be leaving school at 9h and we will be coming back at 16:30.

These are the topics we will be dealing with:

- Confirmation.

- Personal improvement.

- The virtue of transparence.

- Self-knowledge.

- “Parlem-ne” session: Falling in love, an exciting adventure

The cost of these sessions is 30 €. It includes the material, the stay in Can Nadal (all the meals and ordinary costs) and the transport. Since the lunch bill will not change this month, students will only be charged 18€ for the sessions. This way, the prices will be compensated.

Kind regards.|