usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

3r ESO – Crèdit de Síntesi
> dilluns 18 de juny
3r ESO – Crèdit de Síntesi

De: Coordinadora d’ESO

A: Pares d’alumnes de 3r d’ESO

Com ja sabeu, el Crèdit de Síntesi forma part del currículum escolar de les alumnes de 3r d’ESO i es farà els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juny.

L’ eix temàtic d’aquests dies és “MODA, EMPRESA I IMATGE PERSONAL”

El crèdit està pensat perquè les alumnes posin en marxa una empresa: tot creant una marca, els valors necessaris, el logo i tot el que calgui  per identificar-se al mercat i comunicar la pròpia identitat. Les diverses activitats es realitzaran a l’aula.

L’horari que seguiran les alumnes aquests dies serà l'habitual dels dies lectius: de 9 h a 17 h, excepte el divendres 22 que serà fins després de dinar.

El preu global del crèdit és de 21€ per alumna. Serveix per cobrir les despeses dels conferenciants que tindran les vostres filles, així com el material que faran servir a l'aula. Es passarà un rebut per aquest import al mes de juny de 2018.Como sabéis, el Crédito de Síntesis forma parte del currículum escolar de las alumnas de 3º de ESO y se hará los días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio.

El eje temático de estos días es "MODA, EMPRESA E IMAGEN PERSONAL"

El crédito está pensado para que las alumnas pongan en marcha una empresa: creando una marca, los valores necesarios, el logo y todo lo necesario para identificarse en el mercado y comunicar la propia identidad. Las diversas actividades se realizarán en el aula.

El horario que seguirán las alumnas estos días será el habitual de los días lectivos: de 9 h a 17 h, excepto el viernes 22 que será hasta después de comer.

El precio global del crédito es de 21 € por alumna. Sirve para cubrir los gastos de los conferenciantes que tendrán vuestras hijas, así como el material que utilizarán en el aula. Se pasará un recibo por este importe en junio de 2018.


As you know, the synthesis work is part of the school curriculum of 3rd of ESO students and will take place

on 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd of June.

The topic is “Fashion, Company and Personal Image”.

This credit has been thought for students to create a company using a brand, some values, a logo and

everything needed to be identified in the market and communicates the own identity. Students will do all

the activities in the classroom.

The schedule that students will have these days will be the same as usual: from 9.00 to 17.00, except on

Friday the 22nd they will leave after having lunch.

 

The price of this credit is 21 euros/person. This money will be used to pay the speakers and the classroom

material. You will receive a receipt with this amount on June 2018.

|