usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal emplenar la butlleta que us donarà la vostra filla i retornar-la a la tutora de classe"

2n ESO. Vacunes
> dimecres 14 de març
2n ESO. Vacunes

Benvolguts pares, mares i tutors,

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administrarà les vacunes a l’escola segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques).

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com de la comunitat, a més de ser un dret dels ciutadans.

L’objectiu de la vacunació a l’escola és facilitar l’accés a la vacunació i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

Segons el calendari de vacunacions sistemàtiques, la vacuna que s’administra a segon d’ESO és la següent:

- La vacuna contra el tètanus i la diftèria (Td), que s’administra en una única dosi.

En general, la vacuna és ben tolerada, malgrat que pot causar molèsties locals o malestar general (febre, desmais o mal de cap). Pràcticament mai produeix efectes adversos més greus.

Us demanem que empleneu la butlleta adjunta, amb la indicació de si autoritzeu la vacunació de la vostra filla, i que retorneu la butlleta a la tutora de la classe, ja que sense l’autorització no es poden administrar les vacunes.

El dia de la vacunació és imprescindible que  la vostra filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades i revisar la informació de la vacunació que hi consta per tal d’administrar les vacunes necessàries si és el cas.


Dia de vacunació: 14 de març de 2018

Autorització per descarregar: AQUÍ


Estimados padres, madres y tutores,


Como cada año y coincidiendo con el curso escolar, el Departamento de Salud administrará las vacunas en el colegio según el calendario de vacunaciones vigente en Cataluña (Decreto 95/2014, de 1 de julio, por el que se establece el calendario de vacunaciones sistemáticas).

La vacunación es la mejor opción para la prevención y el control de las enfermedades incluidas en el calendario de vacunaciones, y la mejor alternativa tanto para la salud individual como de la comunidad, además de ser un derecho de los ciudadanos.

El objetivo de la vacunación en el colegio es facilitar el acceso a la vacunación y continuar con el calendario de vacunaciones que se inicia en la infancia. Por este motivo, es muy importante vuestra colaboración.
Según el calendario de vacunaciones sistemáticas, la vacuna que se administra a segundo de ESO es la siguiente:


- La vacuna contra el tétanos y la difteria (Td), que se administra en una única dosis.

En general, la vacuna es bien tolerada, aunque puede causar molestias locales o malestar general (fiebre, desmayos o dolor de cabeza). Prácticamente nunca produce efectos adversos más graves.

Rogamos rellene la autorización adjunta, con la indicación de si autoriza la vacunación de vuestra hija, y que la devuelváis  a la tutora de la clase, ya que sin la autorización no se pueden administrar las vacunas.

Ell día de la vacunación es imprescindible que vuestra hija lleve el carné de salud o el carné de vacunaciones para anotar las dosis administradas y revisar la información de la vacunación que consta el fin de administrar las vacunas necesarias en su caso.

Dia de vacunación: 14 de marzo de 2018

Autorización para descargar: AQUÍ

|