usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Preparem la Selectivitat intensament!"

2n BATX. Calendari preparació exàmens
> dimecres 2 de maig
2n BATX. Calendari preparació exàmens

Preparem la Selectivitat intensament per ajudar les alumnes en l’estudi dels exàmens finals i més endavant de la selectivitat.  Aquest pla de preparació inclou diferents accions per tal que aprofitin més les classes.

S'ha preparat un horari compactat per tal de facilitar l'estudi a les alumnes.

Cada dia, si ho desitgen, poden comptar amb el servei de biblioteca fins a les 17.30 h.

Sabem, per experiència, que aquest temps de repàs és clau per a l’èxit en els exàmens finals i en la selectivitat, per tant animeu les vostres filles a assistir-hi.

Des del moment que finalitzi el curs (24 de maig) fins als exàmens de selectivitat, hi haurà un horari especial de repàs cada dia. Són els dies més  crucials per a la preparació.


Preparamos Selectividad intensamente para ayudar a las alumnas en el estudio de los exámenes finales y más adelante de la selectividad. Este plan de preparación incluye diferentes acciones para que aprovechen mas las clases. 

Se ha preparado un horario compactado para facilitar el estudio a las alumnes.

Cada día, si lo desean, pueden contar con el servicio de biblioteca hasta las 17.30 h. 

Sabemos, por experiencia, que este tiempo de repaso es clave para el éxito en los exámenes finales y la selectividad, por tanto animad a vuestras hijas a venir. 

Desde el momento en que finalice el curso (24 de mayo) hasta los exámenes de selectividad, habrá un horario especial de repaso cada día. Son los días más cruciales para la preparación.


CALENDARI 2n BATXILLERAT:   


Repàs exàmens finals: del 2 al 10 de maig 

23 de maig: Romiatge

24 de maig: Lliurament notes

24 i 25 de maig: Simulacres Selectivitat
 
Repàs selectivitat: del 28 de maig al 8 de juny


PAU juny 2018: AQUÍ


HORARI compactat: AQUÍ (A partir del dia 2 de maig de 2018)|