usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Sense aquesta autorització signada les alumnes no podran sortir del recinte escolar en horari lectiu"

ESO- Autorització per sortir del recinte escolar
> dimecres 12 de setembre
ESO- Autorització per sortir del recinte escolar

De: Coordinadora d’ESO     

A: Sortides en horari lectiu


Segons la normativa vigent és necessari que autoritzeu les sortides de les vostres filles del recinte escolar en horari lectiu:

- Sortir de l’escola durant l’horari lectiu (per anar al metge, a fer una gestió personal....), sempre i quan prèviament els pares hagueu realitzat una trucada a la secretaria de l’escola informant i donant permís per aquesta sortida.

Imprimir butlleta de resposta

Según la normativa vigente es necesario que autoricéis las salidas devuestras hijas del recinto escolar en horario lectivo:

Salir de la escuela durante el horario lectivo (para ir al médico, a hacer una gestión personal....), siempre y cuando previamente los padres hayáis llamado a  la secretaría del colegioinformando y dando permiso para esta salida.


According to the current law, it is necessary that you fill in an authorisation for your daughters to be able to go out of the school building during school hours:

Students will be able to go out (to go to the doctor, for personal reasons....) only if parents have phoned the administration office giving permission for it.


|