usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Cal entregar l'autorització signada a la tutora, abans del 6/06/2018"

1r ESO - Organització últims dies de curs
> dilluns 11 de juny
1r ESO - Organització últims dies de curs

De: Coordinadora d’ESO

A: Pares d’alumnes de 1r d’ESO 


Ens plau informar-vos que la setmana de l’11 al 15 de juny les vostres filles tindran els exàmens finals de les assignatures cursades al llarg de l’any.

Aquests exàmens són per poder aprovar les diferents matèries del curs, si hi ha avaluacions suspeses, o per poder pujar la nota de la mitjana de les tres avaluació de les assignatures cursades. El claustre valorarà a quines assignatures és necessari que es presenti i la vostra filla rebrà les orientacions de cada matèria. Recomanem moltíssim que s’hi presentin per poder millorar la mitjana de curs.

El dilluns 11 de juny hi haurà classes amb tota normalitat, però a la tarda les alumnes que ho desitgin podran anar a casa a estudiar o bé quedar-se a l’escola a fer aquest estudi.

A partir del dia 12 fins el 15 de juny tindran un examen  les 9 h i un altre a les 11.35 h. Les alumnes que no facin examen tindran aules d’estudi i també activitats alternatives organitzades i dirigides pel professorat de l’escola. Al llarg d’aquests dies, a les tardes també es podrà estudiar a casa si hi ha el consentiment

Us adjuntem una graella en la qual haureu de marcar amb un SÍ / NO en funció de si les vostres filles faran ús de les aules d’estudi habilitades a la tarda. També cal marcar amb un SÍ / NO  la casella que fa referencia al servei d’autobús en cas que en sigui usuària.

Per a una correcta gestió de les aules i del menjador, caldria retornar la butlleta com a molt tard el dimecres 6 de juny.Os informamos que la semana del 11 al 15 de junio vuestras hijas tendrán los exámenes finales de las asignaturas cursadas a lo largo del año.

Estos exámenes son para poder aprobar las diferentes materias del curso, si hay evaluaciones suspendidas, o para poder subir la nota de la media de las tres evaluaciones de las asignaturas cursadas. El claustro valorará a qué asignaturas es necesario que se presente y vuestra hija recibirá las orientaciones de cada materia. Recomendamos muchísimo que se presenten para poder mejorar la media de curso.

El lunes 11 de junio habrá clases con toda normalidad, pero por la tarde las alumnas que lo deseen podrán ir a casa a estudiar o bien quedarse en la escuela a hacer este estudio.

A partir del día 12 y hasta el 15 de junio tendrán un examen las 9 h y otro a las 11.35 h. Las alumnas que no hagan examen tendrán aulas de estudio y también actividades alternativas organizadas y dirigidas por el profesorado de la escuela. A lo largo de estos días, por las tardes también se podrá estudiar en casa si hay consentimiento

Os adjuntamos un impreso en el que deberéis marcar con un SÍ / NO en función de si vuestras hijas harán uso de las aulas de estudio habilitadas por la tarde. También hay que marcar con un SÍ / NO la casilla que se refiere al servicio de autobús en el caso de que sea usuaria.

Para una correcta gestión de las aulas y del comedor, habría que devolver el impreso el miércoles 6 de junio como tarde.


We inform you that he week from the 11th to 15th of June your daughters will do the final exams of the subjects done during the school year.

In the case that your daughter has failed any subjects she can take the exam to arrive at a passing grade or simply take the exam to raise her mark for a higher one. The staff will value which subjects your daughter has to do and she will receive the orientations on each subject.

On Monday the 11th of June there will be class as usual, but in the afternoon the students who choose will be able to go home to study or stay in the school to study.

From the 12th to the 15th of June they will have an exam at 9am and another one at 11.35am. The students that don’t take the exam will have study rooms and alternative activities organized and managed by the school teachers. During these days, students will be able to study at home with the  parents consent.

Please find attached a permission slip in which you must mark YES / NO depending on your daughters decision. You will also mark YES / NO for the bus service.

In order to properly organize the classes and canteen please return by Wednesday, June 6th.

  • 1r ESO - Organització últims dies de curs
  • versio per a imprimir de 1r ESO - Organització últims dies de curs
|