usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

Les usuàries del servei de menjador poden demanar pícnic els dies que no es dini a l'escola a través del formulari"

1r ESO – Crèdit de Síntesi
> dilluns 18 de juny
1r ESO – Crèdit de Síntesi

De: Coordinadora d’ESO

A: Pares d’alumnes de 1r d’ESO 

Com ja sabeu, el Crèdit de Síntesi forma part del currículum escolar de les alumnes de 1r d’ESO, i es farà els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juny.

L’eix temàtic d’aquests dies és “L’ AIGUA” 

El contingut serà:

  • Presentació i activitat del crèdit
  • Treball sobre les Havaneres
  • Activitat de piragua i taller de nusos mariners a l’estany de Banyoles (dilluns 18 de juny, en horari lectiu)
  • Taller a l’Aquàrium de Barcelona (dijous 21 de juny, en horari lectiu)
  • Cinefòrum: La gran aventura de Winter el delfin 

El crèdit està pensat perquè les alumnes gaudeixin d’uns dies de convivència i puguin treballar coneixements, hàbits i valors en un entorn diferent. Les professores indicaran a les alumnes com han d’anar vestides i el material que han de portar en funció de l’activitat.

L’horari que seguiran les alumnes, durant aquests dies, serà el normal dels dies lectius: de 9 h a 17 h, excepte divendres que acabarem després de dinar.

El preu global del crèdit és de 39 € per alumna. Es passarà un rebut per aquest import al mes de juny.

Les alumnes usuàries del servei de menjador se'ls preparà pícnic per poder-se endur els dies que surten de l'escola. Caldrà omplir el formulari adjunt.

  

Como ya sabéis, el crédito de síntesis forma parte del currículum escolar de las alumnas de 1º de ESO, y se hará los días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio.

 El eje temático de estos días es "EL AGUA"

El contenido será:

• Presentación, actividad del crédito.

• Trabajo sobre las Havaneras

• Actividad de piragua y taller de nudos marineros en el lago de Banyoles (lunes 18 de junio, en horario lectivo)

• Taller en el Aquàrium de Barcelona (jueves 21 de junio, en horario lectivo)

• Cine-foro: La gran aventura de Winter el delfin

  

El crédito está pensado para que las alumnas disfruten de unos días de convivencia y puedan trabajar conocimientos, hábitos y valores en un entorno diferente. Las profesoras indicarán a las alumnas como deben ir vestidas y el material que deben llevar en función de la actividad.

El horario que seguirán las alumnas, durante estos días, será el normal de los días lectivos: de 9 h a 17 h, excepto el viernes que acabaremos después de comer. 

El precio global del crédito es de 39 € por alumna. Se pasará un recibo por este importe en el mes de junio.

 

Las alumnas usuarias del servicio de comedor se les prepará picnic para poder llevarse los días que salen de la escuela. Habrá que solicitarlo mediante el formulario adjunto.


As you already know, the synthesis credit is a part of the school curriculum of 1st ESO students and it will take place on the 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd of June. 

The axis of these days is “THE WATER” 

The schedule is the one that follows: 

  • Presentation, credit activities.
  • Work on the Havaneras
  • Canoeing activity and sailor knots in the lake of Banyoles (Monday the 18th of June, lective lessons).
  • Workshop in Aquarium de Barcelona (Thursday the 21st of June, lective lessons).
  • Cine-forum: DolphinTale.  

The credit is thought to help the students enjoy four days of co-habitation and also work on content, habits and values in another environment. Teachers will inform students what they have to wear and the material they have to bring depending on the activity.

The schedule that the students will have during these days is the same as when they have normal lessons: from 9 to 17h, except on Friday we will finish after having lunch. 

The global price for each student is 39€. You will be issued a bill on June. 

Those students who eat lunch in Les Alzines will be given a picnic lunch for the days in which we will be eating out. However, it is necessary that you fill in the form attached.

|