usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

MARES i PROFESSORES - Recés mensual
> dilluns 11 de juny ( 17:00 )
MARES i PROFESSORES - Recés mensual

Dilluns, 11/06/2018 a les 17.00 h
Dijous  14/06/2018 a les 15.30 h 

Temes:

  • Déu present a la nostra vida: Eucaristia, Sagrat Cor, Esperit Sant. 
  • Fomentar virtuts de la convivència en la vida matrimonial.
  • Dios presente en nuestra vida: Eucaristía, Sagrado Corazón, Espíritu Santo.
  • Fomentar las virtudes de la convivencia en la vida matrimonial.
  • God present in our life: Eucharist, sacred Heart and Holy Spirit.
  • Encourage virtues of cohabitation in ther married life.

|