usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

AMPA - CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
> dimecres 20 de juny ( 15:30 )
AMPA - CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la nostra Associació es convoca Assemblea  General  Ordinària  que se celebrarà el proper dimecres,  dia 20 de Juny a les 15.30h, en el local de l’Associació, Biblioteca, situat al Col.legi LES ALZINES, Camí Vell de  Fornells 2, Creu de Palau, per presentar els següents punts: 

 

 ORDRE DEL DIA

 1.-Rendició de comptes.

2.-Pressupost pel curs vinent.

3.-Valoració de les Activitats Extraescolars.

4.-Precs i preguntes.

 

Girona, 13 de  juny de 2018

 

Marta Bachs

Presidenta

 

 

……………………………………………………………………………………………

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DEL COL.LEGI LES ALZINES,

 

Senyor/a, en  ús  de la facultat otorgada en els Estatuts Socials, em plau comunicar-li que delego la meva representació i vot per a l’Assemblea General Ordinària a celebrar el proper diimecres 20 de juny, a la persona del

 

Senyor/a _________________________________

 

El Delegant

Data _______________________________                                                       Nom________________________________

Adreça______________________________C.P. ______________ Població_________________________

 


|