usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

LLAR - Servei de guarderia – Setembre
> dimecres 5 de setembre
LLAR - Servei de guarderia – Setembre

De: Coordinadora d’educació infantil – Ana Brell

A: Pares d’alumnes de Llar d’infants


Els dies 4, 5, 6 i 7 de setembre l’escola estarà oberta per a totes les famílies que necessiteu aquest servei, sense cap cost addicional. Tal com indica el calendari de l’escola, el 10 de setembre no hi haurà servei de guarderia perquè farem festa.

Per poder-nos organitzar millor, seria convenient que marquéssiu si fareu ús o no d’aquest servei. Cal contestar el formulari abans del 31 d’agost i no s’acceptaran sol·licituds passat aquest dia. 

L’horari serà de 7’45h a 18h tots els dies. Us demanem molta puntualitat en la recollida dels infants.Los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre la escuela estará abierta para todas las familias que necesiten este servicio, sin ningún coste adicional. Tal como indica el calendario de la escuela, el 10 de septiembre no habrá servicio de guardería para que haremos fiesta.

Para podernos organizar mejor, sería conveniente que nos digáis si haréis uso o no de este servicio. Hay que contestar el formulario antes del 31 de agosto y no se aceptarán solicitudes pasado ese día.

El horario será de 7'45h a 18h todos los días. Os pedimos mucha puntualidad en la recogida de los niños.

 

 

The school will be open on the 4th, 5th, 6th and 7th of September to those families who need it, and without any extra cost. As you can see in the school calendar the 10th of September there will be no the kindergarten service.

 In order to offer a proper service, we would like you to fill in the attached form saying if you are going to use this service or not. You have to send the form before the 31st of August. Requests made after this date will not be accepted.

The schedule will be from 7.45am to 6.00pm all the days. Punctuality is requested to come and pick up the children.


|