usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

P 3- P 4 - P 5- Servei de guarderia setembre
> dimecres 5 de setembre
P 3- P 4 - P 5- Servei de guarderia setembre

De: Sotsdirectora d’educació infantil – Ana Brell

A: Pares d’alumnes de P3-P4-P5


Els dies 4, 5, 6 i 7 de setembre l’escola estarà oberta per a totes les famílies que necessiteu aquest servei.  El cost serà de 35 € per dia amb dinar inclòs, i el rebut serà domiciliat amb la mensualitat del mes de setembre que, com cada any, serà a finals de setembre. Tal com indica el calendari de l’escola, el 10 de setembre no hi haurà servei de guarderia perquè farem festa.

Per poder-nos organitzar millor seria convenient que marquéssiu si fareu ús o no d’aquest servei. Cal contestar el formulari abans del 31 d’agost i no s’acceptaran sol·licituds passat aquest dia.

L’horari serà de 7’45h a 18h tots els dies. Us demanem molta puntualitat en la recollida dels infants.Los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre la escuela estará abierta para todas las familias que necesiten este servicio. El coste será de 35 € por día con almuerzo incluido, y el recibo será domiciliado con la mensualidad del mes de septiembre que, como cada año, será a finales de septiembre. Tal como indica el calendario de la escuela, el 10 de septiembre no habrá servicio de guardería porque haremos fiesta.

Para podernos organizar mejor sería conveniente que nos digáis si haréis uso o no de este servicio. Hay que contestar el formulario antes del 31 de agosto y no se aceptarán solicitudes pasado ese día.

El horario será de 7'45h a 18h todos los días. Os pedimos mucha puntualidad en la recogida de los niños.

 

 

The school will be open on the 4th, 5th, 6th and 7th of September  to those families who need it.

The cost will be 35 € per day (lunch included) and this amount wiill be charged by debit receipt at the end of September.As you can see in the school calendar the 10th of September there will be no the kindergarten service.

In order to offer a proper service, we would like you to fill in the attached form saying if you are going to use this service or not. You have to send the form before the 9th of June. Requests made after the 31st of August  will not be accepted.

The schedule will be from 7.45am to 6.00pm all the days. Punctuality is requested to come and pick up the children.


|