usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

fins dilluns 1 d'octubre (improrrogable)"

BTX-Beques ensenyaments postobligatoris i superiors-no univ
> divendres 7 de setembre
BTX-Beques ensenyaments postobligatoris i superiors-no univ

De: Direcció

A: Pares d'alumnes de batxillerat


El Ministeri d’Educació ens informa, com cada inici de curs, de la convocatòria de beques de batxillerat (clica aquí -Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors - no universitaris).

La sol·licitud únicament es pot fer telemàticament (clica aquí). Aquestes beques les atorga el Ministeri d'Educació, i el Departament d'Ensenyament hi té delegada la gestió.

Un cop completada es genera un comprovant que s’ha de fer arribar a la secretaria de l’escola ([email protected] o [email protected]). No és necessari adjuntar cap documentació complementària. El termini s’acaba l'1 d'octubre de 2018. (improrrogable)

El centre és qui presenta les certificacions de matrícula i qualificacions necessàries per fer la sol·licitud d'aquesta beca, un cop hagi rebut el comprovant de sol·licitud.

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb la secretària pedagògica, Marta Roure (e-mail:[email protected]).


El Ministerio de Educación nos informa de la convocatoria de becas de bachillerato (clicar aquí -Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors - no universitaris).

La solicitud sólo se puede hacer telemáticamente (clica aquí). Estas becas las otorga el Ministerio de Educación y el Departament d'Ensenyament tiene esta gestión delegada.

Una vez completada, se genera un comprobante que se tiene que hacer llegar a la secretaría de la escuela. No es necesario adjuntar ninguna documentación complementaria. El plazo termina el 1 de octubre (improrrogable).

El centro es quien presenta los certificados de matrícula y las calificaciones necesarias para hacer la solicitud de esta beca, una vez recbido el comprobante de solicitud.

Para cualquier consulta, os podéis poner en contacto con secretaría pedagógica, Marta Roure 

As every year, the Ministry of Education informs at the beginning of the school year about the call for grants for Baccalaureate students.

Applications can be submitted telematicall. These grants are awarded by the Ministry of Education and are managed by the Education Department.

 

Once you have completed the enrollment you have to print a receipt and send it to the School Admissions Office. Further information does not need to be included.

The deadline is the 1st of October

The school is who presents the registration certificate and the qualifications needed to apply for this grant, once they receive the application receipt.

If you need further information do not hesitate to contact the Pedagogical Secretary. Miss Marta Roure (e-mail: [email protected]

|