usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

2n BTX- Reunió de pares d’inici de curs
> dimarts 25 de setembre
2n BTX- Reunió de pares d’inici de curs

De: Anna Farró – Coordinadora de batxillerat

A: Pares d’alumnes de batxillerat

Us convoquem a la primera reunió, el dimarts dia 25 de setembre, a 2/4 de 9h del vespre. Ens reunirem a l’aula gran de 2n de batxillerat.

Aquest és l’últim any de la vostra filla a l’escola abans d’incorporar-se a la vida universitària o a altres estudis de nivell superior. És, per tant, un curs molt important, en el que hauran d’acabar de reafirmar els seus hàbits de treball, ponderar les possibles sortides professionals per a decidir quina escollir, preparar-se acuradament per a saber afrontar la nova vida que començaran quan deixin el col·legi.

És per tot això que veiem molt convenient i necessària la vostra assistència.


En la reunió tractarem els següents punts:

-Calendari de 2n de Batxillerat:

  • Avaluacions i reunions de l’equip docent.
  • Pla de formació.
  • Treball de recerca: procés, lliurament i exposició oral.


- Altres aspectes:

  • Pendents de 1r de batxillerat
  • Normativa de convivencia
  • Activitats pre-universitàries.- Preceptuació:

  • Periodicitat


- Preinscripcions a la Selectivitat i a la Universitat


Ens agradaria molt comptar amb la vostra assistència i, si tinguéssiu algun inconvenient per assistir-hi, us agrairíem que ens ho comuniquéssiu enviant un e-mail a: [email protected] .Como ya habréis visto anunciado en el calendario de este curso, os convocamos a la primera reunión, el martes día 25 de septiembre, a las 20.30h. Nos reuniremos en el aula grande de 2º de bachillerato. 

Este es el último año de vuestra hija en el colegio antes de incorporarse a la vida universitaria u otros estudios de nivel superior. Es, por tanto, un curso muy importante, en el que tendrán que terminar de reafirmar sus hábitos de trabajo, ponderar las posibles salidas profesionales para decidir qué elegir, prepararse cuidadosamente para saber afrontar la nueva vida que empezarán cuando dejen el colegio.

Es por todo esto que vemos muy conveniente y necesaria vuestra asistencia.

En la reunión trataremos los siguientes puntos:

- Calendario de 2º de Bachillerato:

            • Evaluaciones y reuniones del equipo docente.

            • Plan de formación.

            • Trabajo de investigación: proceso, entrega y exposición oral.

- Otros aspectos:

            • Pendientes de 1º de bachillerato

            • Normativa de convivencia

• Actividades pre-universitarias.

- Preceptuación:

            • Periodicidad

- Preinscripciones a la Selectividad ya la Universidad 

Nos gustaría mucho contar con vuestra asistencia y si tuviérais algún inconveniente en venir, os agradeceríamos que nos lo comuniquéis enviando un e-mail a: [email protected] . 


As you will have seen in this school year's calendar, we would like to see you in our first meeting, which will be on 25th September at 20:30. We will be meeting in the 2nd of Batxillerat classroom. 

This is the last year of your daughter at our school before she starts university or any other higher education studies. Because of the importance of this school year, where they will have to reinforce their work habits and to consider different careers or job opportunities to face their future, your attendance is very important. 

The following topics will be covered in the meeting:

- 2nd Baccalaureate calendar:

            • Evaluations and teaching teams’ meetings.

            • Formation plan.

            • Research Project: process, submission and oral exposition.

- Other questions:

                • 1st Baccalaureate failed subjects

                • School coexistence rules

                • Pre-university activities

- Personal mentor/coach:

            • Periodicity

- Selectivity exam and University pre-enrolment 

We would be pleased to see you there. If you could not come, contact us through e-mail: [email protected]|